Algemene Voorwaarden Famke van der Elst Bergwandelingen

 1. Geldigheid

Deze voorwaarden gelden voor iedere overeenkomst tot het begeleiden van wandeltochten tussen Famke van der Elst en de deelnemer aan een wandeltocht (waaronder ook sneeuwschoentochten), waarop deze voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

 1. Overeenkomst

Een overeenkomst komt tot stand door verzending per e-mail van het ingevulde aanmeldformulier door de deelnemer aan Famke van der Elst.

 1. Persoonsgegevens

Door de aanmelding gaat de deelnemer ermee akkoord dat zijn/haar naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres worden verstrekt aan Famke van der Elst met inachtneming van de onderstaande privacyverklaring.

 1. Programmawijziging

Famke van der Elst spant zich tot het uiterste in om de voorgenomen wandeltocht te laten verlopen volgens de vooraf verstrekte informatie. De bergwandelgids Famke van der Elst, of haar vervanger, heeft het recht naar haar oordeel noodzakelijke programma-wijzigingen door te voeren, om de veiligheid van de deelnemers en van haarzelf te waarborgen. Gedacht moet worden aan onder meer omstandigheden op het gebied van weer, lawinegevaar, terrein en de gezondheid van de deelnemers of de bergwandelgids zelf.

 1. Overnachtingen

Overnacht wordt in hotels, gîtes en/of berghutten met ontbijt en/of half of heel pension. Deelnemers slapen zowel in slaapzalen/dortoirs als in kamers voor een gering aantal personen. De deelnemer kan Famke van der Elst verzoeken of er een kleine slaapkamer gereserveerd kan worden. Daartoe moet er nog tijd beschikbaar zijn dit te regelen, moet bij de overnachtingsplaats een mogelijkheid bestaan en moet meestal extra betaald worden door de deelnemer.

 1. Verzekering

Iedere deelnemer is verplicht om een ongevallenverzekering af te sluiten, die risicosporten inclusief helikopterredding dekt. Dit is mogelijk bij de Nederlandse Klim- en Bergsportvereniging. Heeft de deelnemer een doorlopende reisverzekering dan controleert zij/hij derhalve of risicosporten zijn meeverzekerd.

 1. Annulering
  a.Annulering door de deelnemer dient per mail naar famkevdelst@gmail.com te geschieden. Bij annulering van de wandeltocht korter dan 7 dagen voor de begindatum van de tocht blijft 100% van het totaalbedrag verschuldigd. Bij annulering van korter dan 14 dagen voor de begindatum is de deelnemer 90% van het totaalbedrag verschuldigd, korter dan 21 dagen voor de begindatum 75%, korter dan 28 dagen voor de begindatum 50%, en bij annulering langer dan 28 dagen is alleen de aanbetaling verschuldigd.b.Famke van der Elst heeft het recht een tocht te annuleren in elk geval indien het aantal aanmeldingen kleiner is dan vier personen. In dat geval retourneert Famke van der Elst de betaalde bedragen aan de deelnemers onder aftrek van de voor de wandeltocht reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden. Famke van der Elst kan in deze situatie niet aansprakelijk kan worden gehouden voor enige door een deelnemer geleden schade.c.Annulering door Famke van der Elst in een ander geval dan betreffende het aantal aanmeldingen, zal tot het uiterste vermeden worden. Te allen tijde zal dan geprobeerd worden een vervangende, gelijkwaardige wandelleid(st)er te vinden. Mocht dat niet lukken dan wordt geannuleerd en zal al het door de deelnemers reeds betaalde geld worden terugbetaald onder aftrek van de voor de wandeltocht reeds gemaakte kosten zoals huur of aanbetaling van accommodatie, die niet meer gerestitueerd kunnen worden.
 1. Fysieke conditie

Iedere deelnemer dient te voldoen aan de fysieke conditie zoals deze in het programma is weergegeven. Ook is zij/hij verplicht op het aanmeldformulier aan te geven indien medicijnen worden gebruikt en/of aandoeningen of allergieën aanwezig zijn die van invloed kunnen zijn op het functioneren van die deelnemer.

 1. Uitsluiting van aansprakelijkheid

Famke van der Elst sluit iedere aansprakelijkheid uit voor persoonlijk letsel en voor schade aan enig eigendom van de deelnemer. De deelnemer dient zich er bewust van te zijn dat bergwandelen risico’s met zich meebrengt.

 1. Betaling

De deelnemer dient 25% van het totaalbedrag aan te betalen, binnen 8 dagen na ontvangst van het verzoek daartoe van Famke van der Elst. Het restantbedrag maakt de deelnemer uiterlijk 3 weken voor vertrek over.

11. Zwitsers recht

Op deze overeenkomst en alle daaruit voortvloeiende verplichtingen tussen de deelnemer en Famke van der Elst is Zwitsers recht van toepassing.